Bezpieczeństwo transportu

Standardy Bezpieczeństwa

W celu poprawy bezpieczeństwa Doradca DGSA wprowadził wewnętrzne procedury, które tworzą „Standardy Bezpieczeństwa firmy TSL na drodze”. Obowiązują one wszystkich pracowników, którzy wykorzystują jakikolwiek pojazd dla celów działalności firmy. Zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego w naszej firmie jest zagadnieniem kluczowym. Przywiązujemy dużą wagę do jakości pracy kierowców i ich kultury osobistej, dlatego poprzez cykliczne szkolenia stale podnosimy poziom ich wiedzy i fachowości. Ponadto posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Posiadamy również polisę OCP na wypadek szkód przeładunkowych towarów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo Transportu ADR

Zabezpieczenia ładunków podczas transportu

Dodatkowymi formami zabezpieczeń wszystkich naszych ładunków są nakładane numeryczne plomby
oraz elektroniczny system pomiarowy zamontowany na większej części naszego taboru.

Nad bezpieczeństwem ładunków przewożonych naszym taborem czuwa dział kontrolingu.
Dzięki zamontowanym systemom GPS, w który wyposażone są wszystkie nasze samochody, istnieje możliwość śledzenia całego łańcucha transportowego, począwszy od przyjęcia zlecenia, aż do dostawy u finalnego odbiorcy. Dla naszych kluczowych klientów istnieje możliwość udostępnienia dostępu do systemu poprzez stronę www.

Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu bezpiecznie i możliwie najszybciej dostarczyć ładunek w dowolne miejsce w kraju i Europie.


Aktualności Oferta Kariera