Aktualizacja Certyfikatu TDT

Bezpieczny transport- TSL odnowiony certyfikat TDT

Transportowy system zarządzania jakością.

W celu zapewnienia bezpiecznej logistyki ładunków niebezpiecznych
zawsze stosujemy najwyższe normy zabezpieczeń, które wpływają nie tylko na poprawę bezpieczeństwa naszych kierowców, ale również mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko.

W realizacji tych celów, pomagają nam systemy zarządzania jakością.
Dlatego też pragniemy poinformować że przedłużony został Certyfikat TDT potwierdzający realizacje naszych planów jakościowych zgodnych z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.